Sommermøtet 2016

Institutt for materialteknologi NTNU, Norsk Materialteknisk Selskap avd. Trøndelag og Norsk metallografisk forening arrangerer Sommermøtet den 24 og 25 august 2016 i Trondheim.

Merk: Ny tidsfrist for abstracts er 1.7.2016.