Arrangementskomité

Sommermøtet 2016 arrangeres av NTNU Institutt for materialteknologi, Norsk Materialteknisk Selskap, avd. Trøndelag og Norsk Metallografisk Forening

Komiteen består av:

  • Professor Hans Jørgen Roven, NTNU
  • Førsteamanuensis Marisa di Sabatino, NTNU
  • Overingeniør Pål Ulseth, NTNU (Norsk Metallografisk forening)
  • Ingrid Gamst Page (Norsk Materialteknisk Selskap)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.