Program

Programmet er nå klart, og kan hentes her: Program.

Første del av møtet vil være i plenum, hvor tema for foredragene vil være «Norsk materialteknologi – en viktig faktor for nasjonal omstilling?».

Siste del av møtet er forbeholdt sesjonsforedrag som skal ta for seg alle aspekter ved materialteknologi, både opp- og nedstrøms.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.